Sri Chinmoy Belső Iskola

A Sri Chinmoy Belső Iskola mottójasri_chinmoy_belso_iskola_logo

 

“Egyedül Isten tudja,
Hogy a Mennyei Királyság
Végül mikor fog a Földre leszállni.
Addig is Isten
Könyörög törekvő gyermekeihez,
Hogy próbáljanak meg létrehozni
Legalább egy aprócska szigetet,
Amelyet Ő földi Mennyországnak nevezhet.”

– Sri Chinmoy

 

A Sri Chinmoy Belső Iskola célja

www.belsoiskola.hu

 

A Sri Chinmoy Alapítvány a Sri Chinmoy Belső Iskolával egy közösséget indít el, amelynek célja összehozni azokat az egyéneket, akik egy spirituális, vagyis tudatos életet akarnak élni, mert rájönnek, hogy ez a világunkban szükségszerűvé vált. Azokat az embereket akarjuk megtalálni, akik felismerik, hogy az emberiség jelenlegi rendszere nem helyes, felismerik, hogy az egyéni érdek nem lehet előtérben a közösségi érdekkel szemben, annak ellenére, hogy mindeddig így élt az emberiség. Felismerik, hogy az emberi mivoltunk egy erkölcsi értékrendszerre és nem mindenáron az anyagi nyereségre kell épüljön. Erre sokan rájönnek, de a Sri Chinmoy Belső Iskola tagjai azt is tudják, hogy a saját egyéni életük és érdekük az egyetlen, ahol valamit is tudnak tenni egy jobb világért. Egyébként mindenki csak másokra vár. Ők felismerik, hogy az egocentrizmus nem csak a társadalmat, hanem az egész Bolygónkat tönkretette. Ezen felismerést a belső iskolások esetében tett is követi, és ezáltal felébredve másként kezdenek élni, ami által példát mutatva, másokat is felébresztenek.

A Sri Chinmoy Belső Iskolát követők úttörők, akik az emberiség új rendszerének a fecskéi. Ezek az emberek rájönnek, hogy a rendszer központilag magától nem változik meg és csak a perifériáról, az egyéntől indulhat el a változás. Ezek az emberek egy bizonyos fokú önodaadó szívvel rendelkeznek és így példát tudnak mutatni egy egyszerű, őszinte, vagyis tiszta életvitelben. Ez az életvitel ismét helyreállítja az ember értékrendszerét, félretéve olyan egós érdekeket, amelyek a világ jobbá tételét akadályozzák és a saját boldogságuknak keresztbe tesznek.

Sokan vagyunk, akik már tudjuk, hogy ez így nem mehet tovább és meg kell változtatni a világot. De hogyan? Kritikával nem mész semmire, támadással még kevésbé, a forradalom őrültség, az erőszak nem vezetett eredményhez, mindig csak elnyomáshoz. Ezek ideje már lejárt. Csak elfogadással és békével lehet bármit is tartósan megváltoztatni. Csak a saját példánkkal tudjuk azt megtenni. Egy olyan példával, amely az egyén mindennapi életében bebizonyítja, hogy a feltétel nélküli pozitív energia, pozitív életkörülményt hoz létre. A Sri Chinmoy Belső Iskola azokat az embereket akarja összefogni, akik rájöttek a jelenlegi rendszer értelmetlenségére és hajlandók egy békés, egyszerű, őszinte és erkölcsös élettel bizonyítani a tisztán élés lehetőségét és helyességét. Így példát mutatva egy új generációnak, elsősorban saját környezetüknek. Akik az emberiség, a Bolygó, vagyis a gyermekeink és unokáink létéért, hajlandóak belső értékek szerint élni, félretéve ilyen-olyan egocentrikus megnyilvánulásaikat. Akik – annak ellenére, hogy nagyzásnak tűnjenek szavaim – megmutatják a Föld megmentésének a lehetőségét, ha Isten is úgy akarja, hogy még legyen rá időnk.

Nem mindenki él egyforma szinten, ami a lelki fejlődést, az akaraterő kibontakozását és az önodaadást illeti. Nem mindenki látja, hogy saját énjének az istenítése mind az egyéni, mind pedig a társadalmi életben egy szenvedést generáló csődöt eredményez. Az nem is probléma, hogy ezt még mindenki nem egyformán látja! Nekünk végül is nem szentekre van szükségünk! Nekünk törekvő emberekre van szükségünk, akik belátják a jelenlegi szomorú helyzetet és készségesek felvállalni, hogy kiálljanak a sorból. Akik, ha ma még nem is tudják tökéletesen a jövő emberének a feltételeit élni, de akarják azt és törekszenek nap mint nap, függetlenül kisebb vagy nagyobb visszaeséseiktől. Az akarat és a tisztaság hosszú távon mindig győz.

A Sri Chinmoy Belső Iskolát követők azok, akik tudatosan egy emberi szintű erkölcsösség fele törekednek és nem elégednek meg az állati viselkedési normával. Így az emberi szónak méltóságot kölcsönöznek, hogy az emberi szó, az ígéret ismét megbízható tartalommal teljen meg. Egy olyan erkölcs szerint élnek, amely az embert a betartott szava, jósága és tettei szerint értékeli, nem pedig a pénz, a hatalom, és a reklámja szerint.

A Sri Chinmoy Belső Iskolát követő embereknek azok számítanak, akik többé nem akarnak és már nem esznek meg állatot (halat sem), akik nem isznak alkoholt (alkalmanként sem), akik tudatosan önmagukat figyelve őszinték akarnak lenni, és nem hanyagolják el a testüket, rendszeres mozgást végezve. Ehhez jön a belső törvényekre épülő tudatos önmaguk és mások iránti viselkedési-magatartás, amely az egyéni életet képes boldoggá tenni.

A Sri Chinmoy Belső Iskolát követni szándékozóknak be kell jelentkezniük a Belső Iskola honlapján megadott módon és az elfogadást követően kommunikálni tudnak egy zárt közösségi rendszerben a többi iskolásokkal. Ezáltal az emberek egy bizonyos helységből össze tudnak ismerkedni, kapcsolatokat kialakítani szakma, családi helyzet, érdeklődési kör és más kategóriák szerint. A fő célja a kapcsolatok kialakításának az, hogy mi, a még számban elenyésző, másként élő emberek ne legyünk egyedül a többség kritikájának és hitetlenségének kitéve. Ha ismerősök és barátok is élik ugyanazt az életmódot, akkor minden könnyebben megy és erősebbek vagyunk.

Gunagriha


Rendszeres belső iskola meditációkat a következő városokban tartunk: Budapest, Marosvásárhely

Kérdés: Miről szól a Sri Chinmoy Belső Iskola?
Kattints ide a válaszért>>

 

“Nincs szükség
Előzetes képzettségre,
Ha Isten belső Iskolájában
Akarsz tanulni.”

“No previous qualification
Is needed
When you want to study
In God’s inner School.”

– Sri Chinmoy

 

 

www.belsoiskola.hu

 

Témák a Belső Iskolában


Levelek a Belső Iskolában>>

 

 

Sri Chinmoy tanítása – Gunagriha írása
Sri Chinmoy Belső Iskola
Sri Chinmoy könyvei
Sri Chinmoy spirituális útja

Hozzászólások lezárva