Válogatás Gunagriha napi imáiból

 

Imák Sri Chinmoy írásaiból

 

Szeretett Legfelsőbb Uram, szívem minden lélegzetével belépek Szívedbe,
Hogy csak Téged szeresselek, a Neked tetsző módon.
Szeretett Legfelsőbb Uram, szívem minden lélegzetével Lábaidhoz ülök,
Hogy csak Rád legyen szükségem, a Te tetszésed szerint.
Szeretett Legfelsőbb Uram, szívem minden lélegzetével Szemedbe nézek,
Hogy csak Téged teljesítselek be, a Te tetszésed szerint.

Legfelsőbb Uram, Legfelsőbb Uram, Legfelsőbb Uram!
Újdonságod nem tesz elégedetté engem.
Egységed nem tesz elégedetté engem.
Teljességed nem tesz elégedetté engem.
Csak Megbocsátásod tesz elégedetté engem.
Megbocsátásod teljesen, egyetemesen és örökre elégedetté tesz engem.
Legfelsőbb Uram, Legfelsőbb Uram, Legfelsőbb Uram!

Uram,
Kérlek, kérlek, add nekem a Békédet.
Gyermekem,
Kérlek, kérlek, add nekem hajlandóság-szívedet.

Uram,
Kérlek, kérlek, add nekem a Békédet.
Gyermekem
Kérlek, kérlek, add nekem önátadás-életedet.

Uram,
Kérlek, kérlek, add nekem a Békédet.
Gyermekem,
Kérlek, kérlek, add nekem hála-lélegzeted.

Uram,
Kérlek, kérlek, add nekem a Békédet.
Gyermekem,
Kérlek, kérlek, adj nekem egy új ígéretet,
Hogy csak Hozzám tartozol,
Csak Rám van szükséged,
Csak Engem szeretsz,
Hogy azért jöttél a világra, hogy Nekem az Én Saját Módomon szerezz örömet.

Gyermekem
Te vagy Örökkévalóságom mindene,
Végtelenségem mindene,
Halhatatlanságom mindene.

Kedves Legfelsőbb Uram, édes Legfelsőbb Uram,
szeretett Legfelsőbb Uram, Abszolút Mester Uram,
hadd köszönje meg elmém a legőszintébben mindazokat a dolgokat,
amiket Tőled kapott.
Hadd köszönje meg a szívem a leglélekteljesebben azokat a dolgokat,
amiket nem adtál meg a szívemnek.
Legfelsőbben szeretett Uram, Abszolút Mester Uram,
helyes-e, ha azt mondom és érzem,
hogy elmém világ-birtokló éhsége roppant boldoggá tett engem?
Abszolút Mester Uram, legfelsőbben szeretett Legfelsőbb Uram,
tökéletes vagyok-e, ha azt mondom és érzem,
hogy szívem rabság-lemondás szárnyalása büszkén boldoggá tett Téged?
Gyermekem, Örökkévalóságom álom-gyermeke, Végtelenségem valóság-lénye,
elméd világában kétségtelenül igazad van,
és szíved világában teljesen tökéletes vagy.
Értelmed birtoklás-világával erőteljessé teheted magadat.
Szíved lemondás-életével transzcendentális Álmomat széppé
és egyetemes Valóságomat gyümölcsözővé teheted és teszed is.

Uram, könyörgöm Hozzád,
Kérlek, mondj nekem valami egyedülállót ma.

„Gyermekem, valami páratlant mondok neked most:
Döntsd el egyszer és mindenkorra és mondd meg,
Hogy pontosan mit akarsz:
A Megbocsátásomat vagy az Elégedettségemet.
Ha a Megbocsátásomat akarod,
Akkor minden nap Himalája-nagyságú baklövéseket követhetsz el.
Én megbocsátok neked.
Ha az Elégedettségemet akarod,
Akkor minden nap imádkoznod kell hét percet,
És minden nap meditálnod kell hét percet
Lélektelien és feltétel nélkül.

Szeretett Legfelsőbb Uram,
Számtalan alkalommal megbocsátottál nekem.
Most nem fogsz nekem megbocsátani?

Édes gyermekem,
Volt egy idő, mikor Nekem a Saját módomon szereztél örömet.
De sajnos, azok az arany napok
A feledés homályába merültek.
Nem akarsz újra nekifogni, hogy ismét
Az Én Saját módomon szerezz örömet Nekem?

Ne tartsunk szünetet, ne tartsunk.
Folytassuk
Szegényes törekvésünkkel
És gyengécske felajánlásunkkal.

Ne tartsunk szünetet, ne tartsunk.
Mert az Isten-megvalósítás még távoli sírás,
Az Isten-kinyilvánítás egy majdnem lehetetlen feladat,
És az Isten-elégedettség messze, messze, messze
Túl van képzeletünk határán.

Ne tartsunk szünetet, ne tartsunk.
Mert eljöhet az idő,
Mikor Szeretett Legfelsőbb Urunk,
Feltétel nélküli Könyörületénél fogva,
Végtelenül megnöveli
Törekvésünk tisztaságát,
És végtelenül megnöveli
Felajánlásunk szépségét,
Hogy megvalósítsuk,
Kinyilvánítsuk
És elégedetté tegyük Őt
Az Ő Saját Módján.

Lelkem Isten örök Isten-szeretője.
Szívem Isten örök Isten-álmodója.
Elmém Isten örök Isten-keresője.
Életerőm Isten örök Isten-harcosa.
Testem Isten örök Isten-szolgája.
Életem Isten örök Isten-élvezője.

Szeretett Legfelsőbb Uram erőteljesen szeret engem.
Ezért Végtelenségének Örömével rendelkezem.
Szeretett Legfelsőbb Uramnak könyörületesen szüksége van rám.
Ezért Halhatatlanságának Békéjével rendelkezem.

Legfelsőbb Uram,
Fájt a Fejed,
Mert nem szereztem örömet Neked a Te Módodon.
Legfelsőbb Uram,
A Szíved vérzik,
Mert nem szerzek örömet Neked a Saját Módodon.
Legfelsőbb Uram,
Az Életed meg fog halni,
Mert nem fogok neked örömet szerezni a Saját Módodon.
Uram,
Mit tehetek?
Mit tegyek?
Olyan gyámoltalan és haszontalan vagyok.

Gyermekem, ne aggódj.
Már meg is bocsátottam neked.
Most arra készülök,
Hogy segítsek elindulnod egy új utazásra,
És figyeljem szíved virágzó, táncoló, éneklő
Szivárvány-napfelkeltéjét.

A szívem többé nem az enyém, az teljesen a Tiéd, Szeretett Legfelsőbb Uram.
Legédesebb gyermekem, már az én szívem sem az enyém,
Az teljesen a tied, a tied volt, és a tied lesz mindörökre.

Isten, gondolok Rád.
Isten azt mondja nekem: „Nem jó, nem jó.”
Isten, imádkozom Hozzád.
Isten azt mondja nekem: „Nem jó, nem jó.”
Isten, meditálok Rád.
Isten azt mondja nekem: „Nem jó, nem jó.”
Isten, szeretlek Téged.
Isten azt mondja nekem: „Nem jó, nem jó.”
Isten, szolgállak Téged.
Isten azt mondja nekem: „Nem jó, nem jó.”
Isten, átadom magam Neked.
Isten azt mondja nekem: „Nem jó, nem jó.”
Isten, csupa hála vagyok Irántad.
Isten azt mondja nekem: „Nem jó, nem jó.”
Isten, a sajátomnak, teljesen a sajátomnak tartalak Téged.
Isten, Te a Sajátodnak, teljesen a Sajátodnak tartasz engem.
Isten azt mondja nekem: „Jó, jó, nagyon jó,
Gyermekem, gyermekem.”

Lábaidnál átadom énemet.
Álmaimban elfogadom a Te Énedet.
A béke hullámait látom majd a Szemeidben.
Megkötözlek édes ébredésemmel.
Ó, szépséges Legfelsőbb Uram, életemben és halálomban
Csak a Te Győzelmi Zászlódat lengetem.

Uram,
Add meg az édes reményt,
Hogy érezzem, képes vagyok beteljesíteni Téged
És örömet szerezni Neked
A Saját Módodon.

Uram,
Add meg a derék bátorságot,
Hogy érezzem, be foglak teljesíteni Téged
És örömet fogok szerezni Neked
A Saját Módodon.

Uram,
Add meg az önátadás-életet,
Hogy érezzem, hogy beteljesítelek Téged,
És örömet szerzek Neked
A Saját Módodon.

A szeretet cselekvés. Az odaadás gyakorlat. Az önátadás tapasztalat.
A szeretet megvalósulás. Az odaadás feltárás. Az önátadás kinyilvánítás.
A szeretet az élet értelme. Az odaadás az élet titka. Az önátadás az élet Célja.

Szeretetemben látom Istent, az Anyát.
Odaadásomban látom Istent, az Atyát.
Átadásomban látom Istent, az Anyát és Istent, az Atyát együtt egy testben.

A szeretet odaadás nélkül abszurditás. Az odaadás önátadás nélkül terméketlenség.
Szeretet odaadással volt utazásom kezdete. Odaadás önátadással az utazásom vége.

Szeretem a Legfelsőbbet, mert Tőle jöttem.
Odaadom magam a Legfelsőbbnek, mert Hozzá kívánok visszatérni.
Átadom magam a Legfelsőbbnek, mert Ő bennem él és én Őbenne.

Ó, Szeretett Legfelsőbb Uram!
Nyilvánítsd ki Magad bennem és általam.
Nem tudom, és nem is kell tudnom,
Hogy mit akarsz tőlem.
Izzó vágyom, izzó törekvésem egyedül az,
Hogy kinyilvánítod Magad
Bennem és általam,
Hogy egy feltétel nélküli önátadó Isten-szeretővé
És eszközöddé teszel.

Soha nem adom fel! Soha nem adom fel! Soha nem adom fel!
Isten szeret, Istennek szüksége van rám.
Isten egy másik Istenné tesz engem.
Soha nem adom fel!

 

 
VEZETETT MEDITÁCIÓK GUNAGRIHÁVAL ÉLŐBEN
+ RÖVID MEDITATÍV KONCERT

Minden második vasárnap 19:30. – Dátumok az előadás naptárban
Madal Cafe kávézó – Bp. V. ker., Alkotmány u. 4.
Belépés díjtalan! Gyere el, és vidd haza a hangulatot.

 

 

Sri Chinmoy tanítása – Gunagriha írása
Sri Chinmoy Belső Iskola
Sri Chinmoy könyvei
Sri Chinmoy spirituális útja

 

Hozzászólások lezárva