Sri Aurobindo Integrált Jógája

 

A költők számára látnok-költő, az emberiség számára isteni Filozófus, a tisztelői számára Jógi Mester, a tanítványai számára Avatár – ki ő? Sri Aurobindo.

Sri Aurobindo Jógája végtelen lehetőségekkel rendelkező ambrózia illatú tudat; egy soha ki nem fáradó menetelés, az Igazság döntő és örökké tartó győzelme.

Sri Aurobindo Integrált Jógájának alapeszméje az evolúció – a tudat evolúciója az Anyagban, és az Anyag által.

A kétségnek még az árnya sem fér hozzá, hogy az Anyag és a Szellem egyek. A Szellem, amikor mélyen alszik: Anyag; az Anyag, amikor teljesen felébredt: Szellem. Az Integrált Jóga egy mindent beteljesítő tapasztalaton alapul, ami minden, csak nem elmélet és érvelés.
Integrált Jógi az, aki meglátta a lét összes oldalát, és akinek már maga az élete teli van különféle tapasztalatokkal és megvalósításokkal.

Egy csodálatos idealizmus és egy rendkívül gyakorlatias isteni természet lakozik Sri Aurobindóban. Az ő tapasztalatai királyi útként szolgálhatnak ahhoz az élethez, amelyet érdemes élni: a Szellem életéhez, az Isteni Élethez.

Sri Aurobindo úgy véli, hogy a fizikai munka semmi esetre sem korlát a spirituális fejlődés előtt. Ellenkezőleg, nagyon határozottan érzi, hogy a fizikai munka egy segédeszköz az önmagunk tökéletesedéséhez, az Isteninek bennünk és a földön való teljes manifesztálódása érdekében.

Sri Aurobindo azt mondja a világnak, hogy nem csak lehetséges, hanem teljesen megvalósítható az, hogy könnyedén, szakadatlanul, tudatosan, belsőleg, külsőleg, ennélfogva végül is sikeresen dolgozzunk. És véleménye szerint az élet maga Istennek egy áldása, amelyen keresztül az embernek meg kell Őt valósítania, és eggyé kell válnia Vele.

Sri Aurobindoé a mennyei Mosoly, amely egyszerre fedi fel egy végtelen vívmány megtestesülését és az emberiség eljövendő spirituális rendeltetését.

A vak számára láthatatlan, az erős számára mégis legyőzhetetlen, a világ négy sarka számára pedig egy csodálatosan gyakorlatias remény Sri Aurobindo Integrált Jógájának hatalma.

Sri Aurobindo a mindig teremtő csendes Híd Isten Akarata és az Ő Beteljesülése között.

Az Integrált Jógában az Isten-Megvalósítás annyit jelent, hogy csak állunk a Tudat határtalan tengerének a partján. A belső és a külső élet tűz-tisztaságú megváltoztatása annyit jelent, hogy úszunk ebben a tengerben. Az Isteninek a földön történő kinyilvánítása annyit jelent, hogy a tenger átúszását követően Haza térünk, magunkkal hozva az Arany Mindenséget.

Istennek nem egy álma, hanem az Ő Rendelkezése, hogy a Mennynek és a Földnek a legteljesebben egymásba kell szeretnie. Ő azt akarja, hogy a házasságuk az azonnalinál is gyorsabban sorra kerüljön. A Föld úgy érzi, hogy alacsonyabb rendű a Mennynél. A Menny úgy érzi, hogy magasabb rendű a Földnél. És a kölcsönös habozásuk miatt házasságkötésük napja bizonytalan.

Az Integrált Jóga választása kiemelkedő. Nem csak látni és érezni akarja az élet tudatos evolúcióját, hanem meg is akarja testesíteni az Anyagnak és a Szellemnek egy teljesen összehangolt életét.

Egy Integrált Jógi az, aki feláldozza az életét, hogy a Föld és a Menny közötti híddá váljon. Előtte jár a Mennynek, és felemeli a Földet.

Az emberben lévő törekvő a kereszthordozó. Az emberben lévő Jógi a koronaviselő.

Nem mond el mindent az, aki azt mondja, hogy a Jóga Istennek a megvalósítása. A Jóga az Istennel való élő egyesülés, önmagunk igenlésén és az önmagunkról való lemondáson keresztül.

Sri Aurobindo azt mondja az embernek, hogy az Isten-megvalósítás sohasem kényszeríti az embert, hogy megölje az érzéseit, hogy a szívét meddő területté tegye, és hogy átkot szórjon a világra. Isten a mindenség, és Isten mindenben benne van.

A készenlét az Integrált Jógában egyet jelent azzal a törekvéssel, amely kifejezésre akar jutni. A szolgálatkészség egyet jelent azzal a törekvéssel, amely már kifejezésre van juttatva.

Sri Aurobindo által felállított Integrált Jóga példátlan tanítása, hogy az embernek lehet anyagi jóléte a spirituális fejlődésével párhuzamosan.

Adj tíz dollárt a közönséges embernek. Azonnal azon fog elkezdeni tűnődni, mit vásárolhat rajta, hogy az életét még kellemesebbé tegye. Adj tíz dollárt a szannyászinak. Meg fogja próbálni elkerülni, hogy elfogadja, vagy pedig próbál találni valami módot, amelynek segítségével el lehet a pénz nélkül. Adj tíz dollárt az Integrált Jóginak. Mivel nincs benne sem kötődés, sem idegenkedés a pénzzel szemben, ezért mint isteni meghatalmazott fogja megpróbálni felhasználni azt.

Ha nem tudatosodik bennünk egy kedvező spirituális alkalom, az annyit tesz, hogy kiéheztetjük spirituális Rendeltetésünket.

A nehézségek az Integrált Jógában soha nem jelzik értéktelenségünket. Minden nehézség mögött ott van egy lehetőség, mi több, egy álruhás áldás, hogy a próbatételt merészen elfogadjuk, és hogy sikeresen kerüljünk ki belőle.

A Jógában minden visszahatás egy fenyegető, de múló felhő. Az emberi törekvés a lélek kivont és időtálló kardja, hogy keresztül döfje az emberi nyersanyag gyengeségét, és diadalmasan emelkedjen fel győzelmeinek hamvain.

Ne kövess más ideált, csak azt, hogy materializáld a tökéletesség hatalmát a földön.

Sri Aurobindo Jógája a legmagasabb mangófa. A tanítványainak és a követőinek teljesen a fa tetejéig kell mászniuk, és le kell hozniuk a mangókat a földre. Mert ha a gyümölcsöt a csúcson fogyasztjuk el, akkor savanyú lesz; ha a fa tövénél fogyasztjuk el, akkor felséges lesz.

Mi a tényleges értelme, hogy kapcsolatba kerüljünk Istennel? Azt jelenti, hogy eggyé válunk az Ő egyetemes létével. Ahogy a házasság után a nő automatikusan birtokolja férjének nevét, házát és gazdagságát, az Istennel való egyesülés után mi ugyanúgy biztosan eggyé válunk az Ő mindent beteljesítő természetével. Ebben az Isteni Órában valóban hallani fogjuk Sri Aurobindo szívhez szóló hangját:

„Isten gyermekei vagyunk, és olyanná is kell válnunk, mint Ő Maga.”
„We are sons of God, and must be even as He.”

Sri Chinmoy írása Sri Aurobindo Integrált Jógájáról

 

 

Sri Chinmoy tanítása – Gunagriha írása
Sri Chinmoy Belső Iskola
Sri Chinmoy könyvei
Sri Chinmoy spirituális útja

Hozzászólások lezárva