Pár szó a hitről

„A bukásnak van egy ellensége: a Hit.
A tudatlanságnak van egy ellensége: a Hit.
A győzelemnek egyetlen barátja a Hit.
A felszabadulás egyetlen barátja a Hit.”
(Sri Chinmoy)

Az értelemnek a hit-képessége nulla. A kétség sötét erdőjében lehetetlen, hogy egy pici hit-palánta meg tudjon nőni és erősödni. Az Istenhit az értelemben csak egy vicc, hiszen az addig tart, amíg nem történik olyan dolog az életünkben, amely kilóg abból a keretből, amit Istenről értelmünkben elképzelünk. Ahhoz viszont, hogy Istent megközelíthessük, egy örökké tartó hitre van szükségünk. Egy olyan hitre, amely bennünk ugyanúgy, mint egy kézzel fogható valóság olyan erős vágyat tud kiváltani, amely nemcsak minden kétséget legyőz, hanem minden más olyan vágyat is, amely önző vagy erkölcstelen területre vinne minket.

A félelem fél a hittől, a hit soha nem fél a félelemtől – mondja a Mesterem. Az Istenhit nem hordozhatja a félelmet, hiszen nem az értelemből született, az ilyen hit csak az emberi szív tisztaságában lehetséges.

A hit tudás, látás nélkül – mondja a Mesterem. Erre az értelem nem képes, hiszen ő előbb látni akar, előbb bizonyítékot akar. Amikor mondják az emberek, hogy elveszítettem hitemet Istenben, akkor csak Isten létével kapcsolatos értelmi, logikai következtetése bukott meg. Egy értelmi feltételezés bukott meg és mást kezd vallani, mint addig tette. De nem is volt soha egy igazi hite, amely mélyebb és nem az értelem kétségeitől függ. Azt mondod, hogy ez egy fanatikus dolog? Nem, nem az, mert az igazi hit felismeréseket kelt bennünk, ami alapján az életünket irányítani kezdjük és majd az élet meg is mutatja, hogy valóban jó lóra tettünk.

A belső hitünk az isteni meggyőződés. Belső hitünk felismerteti velünk, hogy van egy Forrásunk, amiből származunk, és ez a Forrásunk Isten. Így felismerjük azt is, hogy mi Istenben vagyunk, Isten bennünk van, és mi Istenért vagyunk. Tulajdonképpen életünknek akkor találjuk meg igazi mély értelmét, ha rájövünk arra, hogy Istentől vagyunk. Életünk egy ígéretet tett Istennek, mielőtt ebbe a testbe jöttünk volna és ennek az ígéretnek az emberi életünkben, mind egyénileg, mind pedig kollektíven eleget kell tegyünk. Mi ez az ígéret? Az élet ígérete, hogy Istent itt a Földön kinyilvánítja, olyan módon, ahogy Isten azt akarja.

Mit jelent az, hogy Istenben vagyunk? A teremtés által minden Istenben van, hiszen minden belőle jött létre. A teremtés pillanatától kezdve, mi emberi lelkek elfogadtuk az Isteni Kozmikus Játékot. Részt akarunk venni ebben a játékban. Isten az örök Játékos, aki ezt teremtette és játssza, meghív minket, inspirál minket, hogy játsszuk a kozmikus játékot. Miközben ezt játsszuk végtelen mértékű békét, áldást és megelégedést akarunk élvezni. Ezt pedig csak akkor tudjuk, ha a játékban felismerjük az Isteni Játékost.

Mit jelent, hogy Istenért vagyunk? Ez azt jelenti, hogy mi magas rendű kiválasztott eszközei vagyunk Istennek és megismételhetetlen módon nyilvánítja ki magát bennünk és általunk, az Ő Isteniségét, Örökkévalóságát, Végtelenségét és Valóságát. Ez az emberi élet értelme. Ennek persze csak akkor van gyakorlati haszna, ha ezt tudatosan is élni kezdjük, illetve e szerint kezdünk élni. Ez tulajdonképpen a spirituális élet. És pontosan ezért jár a spirituális élet együtt az örömmel és elégedettséggel.

Szeretettel,
Gunagriha

 

Sri Chinmoy tanítása – Gunagriha írása
Sri Chinmoy Belső Iskola
Sri Chinmoy könyvei
Sri Chinmoy spirituális útja

Hozzászólások lezárva