Isten szeretete

Azt mondják Isten szeret Téged. Ezt az ember mentális rendszerével nehezen vagy egyáltalán nem tudja megérteni, elfogadni. Miért? Mert nem azt látja, ami az ő térben és időben korlátozott kettős gondolkodása a szeretet fogalmában el tudna fogadni. Isten Megbocsátását és Kegyelmét nagyon jól bele tudja venni az általa elképzelt szeretet megnyilvánulásba. Azonban attól a pillanattól kezdve, amikor Isten Igazság Fényével nyilvánul meg, mondhatnánk tövényei hatnak, már elveszti a fonalat, nem tudja a jó és a rosszat szétválasztó látásmódjával a szenvedés mögött felismerni a szeretetet. Nem látja az eredményt, de nem látja az okot sem, vagyis nem látja a jövőt és nem látja a múltat. Nem is láthatja hiszen egyrészről a korlátozott memória, vagy tettei következményeinek a fel nem ismerése, másrészt pedig a halál és a születés teljes emlékezet kiesése őt tudatlanná teszik. Ez a tudatlanság csak mélyebbé válik, ha más emberek szenvedését látja vagy értékeli.

Isten Szeretete egy állandó kételkedés tárgya az ember fejében és mivel a kétely elfogadása mindig a könnyebb út, így a legtöbbünk tagadja az Isteni Szeretetet, vagy mondhatnám „lemond” róla. Ezt azért tettem idézőjelben, mert Isten Szeretetéről nem lehet lemondani, nem lehet megtagadni, mert az független az emberi értelemtől és ezért az emberi hít nem is tudja befolyásolni. Tudniillik Isten Szeretete és Isten Maga egy és ugyanaz. Istent tagadhatjuk, hiszen meg van a jogunk hozzá a törékeny emberi szabad akaratunk folytán, de tagadásunk annyira befolyásolja Istent, mint például engem az a tény, hogy jelen pillanatban csóválja a kutyám a farkát, ha meglát engem vagy sem.

Nem kellene Isten Szeretetére bizonyítékot keresnünk, sem kételyeinknek kaput nyítanunk, ha másként állnánk hozzá a dologhoz. Egy gyakorlatról van szó, amelyet bárki kipróbálhat és meggyőződhet Isten Szeretetéről. Persze ezt többnyire Isten-keresők vagy Isten-hivők teszik meg.

Soha nincs és nem lesz szükséged bizonyítékra, ha érezni tudod, hogy Isten Szeretetéért élsz. El kell kezdenek érezni azt, hogy az életed célja, amiért itt vagy a Bolygón az, hogy Isten szeressen téged.

Ha ezt az érzést a mindennapjaidba be tudod vinni és ismételten erre gondolni és ismételten igyekszel az érzéstől nem elválni, akkor te saját magad leszel Isten Szeretete. Ebben az esetben nincs szükséged bizonyítékra, hiszen önmagadat bármikor érezheted, láthatod. A tükör a bizonyíték, te vagy a bizonyíték, az egész lényed, a tudatod. Miért? Azért mert a léted teljes egészében Isten Szeretetének direkt következménye. Ez anyagilag nem látszik, ez értelmileg nem bizonyítható, de ez a kis trükk kinyitja a kaput, hogy lényed mélységébe tudj „belelátni”.

Istent nem kell és nem is lehet sem magyarázni sem megérteni vagy megértetni az értelem eszközeivel. Viszont az Isten iránt való érzések sorozatával szoros kapcsolatot lehet kialakítani, amely csodálatos felismerésekhez vezet.

Szeretettel,
Gunagriha

 

Sri Chinmoy tanítása – Gunagriha írása
Sri Chinmoy Belső Iskola
Sri Chinmoy könyvei
Sri Chinmoy spirituális útja

Hozzászólások lezárva