Isten-megvalósítás nem elmélet – ezt az előadást ne hagyd ki

Az ember rá kellene jöjjön, hogy virtuális világának, vagyis képzelet és gondolkodásának a tudatos ellenőrzése egy olyan életcél, amelynek megvalósításával kütyük nélkül egy végtelenül tökéletesebb világ-tudat-hálóba kapcsolódhat be, az Univerzális Tudatba.

Rá kellene jönnie, hogy a benne lévő világ megvalósítása nagyobb feladat, egy örök feladat és végtelenül több, mint csak a kinti világ fejlesztése és istenítése.

A belső világ tudatos megvalósítása egy szükségszerűség, a fő életcél és minden egyéb alárendelt annak. Ezen az elven működik a természet és a sorsunk is. Az evolúció kényszerít rá, sors formájában, hogy lépésenként belső világunk fele forduljunk. A külső világ alárendelt a belső világunknak, ez egy olyan titok, amelyet az ember valahogy nem akar tudomásul venni és minden problémája ennek a vonakodásnak az eredménye.

Isten elméletileg egy minden ember számára hozzáférhető mindentudó, mindenható Gyönyör, amely azonban az emberben gyakorlatilag még teljességében blokkolt a számtalan más életcéljai és vágyai által. Tehát Isten egy az embertől elválaszthatatlan mindentudás és minden hatás, amely az emberben el van rejtve, illetve ő maga rejti el, mert az elválasztási szoftverjével az egoizmusával külön lényként akar élni.

A belső világ kinyilvánulása a külső világ – mondja a jógi. Az energia bizonyos rezgésénél anyagként jelenik – mondja a tudós. Hol a különbség? A rég próféták mindentudását nem lehetett a világhálóval összehasonlítani, mert akkor nem volt világháló, csak a mindentudás jelent meg.

Ezt a tökéletes bölcsességet, a belső Isten kapcsolatot az ember az ősidők óta tudja és próbálja megszerezni. Istenkeresésnek nevezték és a hiten kívül semmi más bizonyíték nem volt az isteni Tudat megszerzésére. Ha egy-egy próféta meg is jelent, őt az emberek egy természetfölötti Isten kinyilatkoztatásnak tekintették, nem pedig a jövő természetes tudat fejlődés előhírnökének. Nem is csoda, hiszen nem rendelkeztek semmi magyarázattal az egyénben megjelent mindentudó és mindenható képességekre.

Nehéz a kételkedő, tökéletlenül bukdácsoló embernek elhinni, hogy mélyén a szíve nem más, mint a tökéletesség bölcsője, ahol a kisded Isten alszik.

Képek az előadásról
 

Sri Chinmoy tanítása – Gunagriha írása
Sri Chinmoy Belső Iskola
Sri Chinmoy könyvei
Sri Chinmoy spirituális útja

Hozzászólások lezárva