Gunagriháról

Gunagriha - Sorsnavigator - Madal CafeGunagriha korunk nagy spirituális mesterének, Sri Chinmoy-nak a tanítványa, akit a Mester kezdettől fogva kiemelt tanítványaként kezelt. „A Gunagriha nevet Sri Chinmoy Gurumtól kaptam 1992-ben.” A név jelentése: az Isten-szerető, aki sok, sok, sok isteni tulajdonság és isteni képesség lakótemploma, hogy szeresse, megörvendeztesse és kinyilvánítsa a Legmagasabb Urat az Ő maga módján.

1949-ben született Erdélyben, a kommunista Romániában, ahonnan erős szabadságvágya 1979-ben Bécsbe vezette. Ott fogorvosként dolgozik feleségével, és Bécsben egy sikeres fogászati praxist épít fel. 1987-ben belső erőt keresve akadt rá Sri Chinmoy „Meditáció” című könyvére, és a szerző fényképe megszólította és hívta. A könyvet olvasva úgy érezte, azt ő írta, amit olvas, az belőle jön. Az első meditációjában átélt élmény az életét 180 fokban változtatta meg. Erről, a kozmikus tudat megtapasztalásáról és az életéről, először „A harmadik kívánság” című könyvében ír.

Elhatározta, egy évet úgy él, ahogy a Mester tanítja. Ez az életmód bizonyította be számára, hogy a belső erő létezik, és életünkben megvalósítható. A kora reggeli meditációk, az intenzív belső, lelki élet mellett elkezdett futni. Akkoriban még sörhassal, tönkrement csípőízületekkel vágott neki, és alig 40 métert tudott futni egyszerre, azt is zihálva. Alig 4 hónap után már 10 km-t futott, ezt követte 1 év után a maraton, majd 4 évre rá a 100 km. A változás külsőleg és belsőleg is látványos.

Dr Fulop Sandor - Gunagriha

1990-ben Gunagriha elkezd Magyarországon előadásokat tartani, majd Mestere a magyar Sri Chinmoy Meditációs Központok vezetőjének nevezi ki. Bécsi fogorvosi munkája mellett sok időt tölt Magyarországon. Előadásain, amelyek a humort sem nélkülözik, Mestere spirituális útjáról, a belső csend gyakorlásáról beszél, hiteles és gyakorlatias választ adva az élet kérdéseire és problémáira. Előadásaival megmutatja, hogy a mindennapi életünk és a spiritualitás kéz a kézben járnak, elválaszthatatlanok. Ezért a spiritualitás eszközei sorsunk irányítását direkt befolyásolni képesek. A rendszeres előadások és gyakorlatok hatására sok ember életében gyökeres változás indult el, az előadások másokat is arra inspiráltak, hogy fedezzék fel belső erejüket, váljanak jobbá, és éljenek egy szabadabb, betöltőbb és boldogabb életet, amelynek alapja az önfegyelemmel telt spirituális élet, a belső csend és béke.

Gunagriha az évek során 7 országban több száz előadást tartott.

„Mi is az az erő vagy képesség, mely segítségével egy ember mindent kibír, illetve elbír, mindegy, hogy milyen pszichikai megterhelésnek teszik ki? Mi is az az erő, mely mindig jókedvet és belső egyensúlyt képes adni? Hát nem egy belső erő, mely minket belülről tesz erőssé?” írja Gunagriha a „Sorsnavigátor” című könyvében, amelybe több mint 20 év, Mesterével eltöltött intenzív belső élet tapasztalatát és felismeréseit sűríti, és egy programot ajánl, amellyel bárki felébresztheti a benne szunnyadó belső erőt.

Gunagriha életét átszövik a mély spirituális felismerések és megtapasztalások; Mestere vezetésével ritka bölcsességre, és elmélyült, tiszta tudásra tesz szert. Ez adja előadásainak hitelességét, mélységét és valódi spirituális töltését. Gunagriha előadásán részt venni valóban egy élet-átalakító tapasztalat, melyről rengeteg hálás levél is tanúskodik, amelyet a résztvevők írtak, beszámolva az életükben lezajlott változásokról.

Gunagriha legfőbb célja és vágya az embereket arra inspirálni, hogy tisztább, őszintébb életet élve legyenek hűek önmagukhoz, valódi, mély énjükhöz, fedezzék fel önmagukban azt az isteni valóságot, amelynek felszínre hozatalával és kinyilvánításával az egyéni sors és a világ is átalakítható.

Sri Chinmoy - Gunagriha

Sri Chinmoy és Gunagriha (Mester és tanítvány)

Dr. Arthada P.C. bemutatja Gunagrihát

Dr. Fülöp Sándor, más néven Gunagriha, 1949-ben látja meg a napvilágot Erdélyben, a székelyföldön. Micsoda iróniája a sorsnak, hogy ennek az erős akaratú, függetlenséget és szabadságot szerető szellemnek a totalitárius, kommunista Ceaucescu rezsim alatt kell felnőnie! Gyermekkora messzemenően feltűnés nélkül zajlik, ha eltekintünk attól, hogy a tehetséges ifjú szellemi képességei messze meghaladják az átlagot (mint arról iskolai jegyei, illetve az orvosi tanulmányai alatt megszerzett bizonyítványai tanúskodnak).

Tanulmányai sikeres befejezése után Gunagriha fogorvosként dolgozik, és feleségül veszi szakmai kolléganőjét; hamarosan két fiuk születik. Ha kívülről nézzük úgy tűnik, Gunagriha mindent elért, amit ember csak kívánhat magának, ő azonban nem elégedett. Gyermekkora óta lelkesíti a vágy, hogy szabadon élhessen; túl érzékeny, gondolkodásában túl önálló ahhoz, hogy kiegyezzen hazája durva, totalitárius politikai rendszerével. Nem csoda, hogy végül a román titkosszolgálat, a szekuritate célkeresztjébe kerül, mely rövid időre le is tartóztatja, és sorozatosan kihallgatásoknak veti alá, melyek után végleg feketelistára kerül. Gunagriha 1979-ben mindent egy lapra tesz fel, és kalandos körülmények között sikerül útlevelet szereznie, amellyel Bécsbe utazik: mindössze 50 schillinget tud magával vinni, mellyel éppen csak átvészeli az első napot. Ausztriában ezt követően új egzisztenciát épít fel, sőt később a családját is Bécsbe tudja hozni, és végül egy nagy és igen sikeres fogászati rendelőt működtet. Életének álma beteljesült: figyelemre méltó anyagi jólétet ér el, és egy olyan országban él – legalábbis így gondolja – melyben szabadság uralkodik.

Meglepetésére azonban még mindig nem következik be az áhított elégedettség. Fel kell ismernie, hogy „Nyugaton” az emberek nem igazán „szabadok”, legalábbis a szabadságnak nem az a fajtája ez, amiről álmodott – bárha sosem volt előtte teljesen világos, hogy tulajdonképpen mit is keres. Mindenesetre azt látja, hogy az embereket itt is – éppúgy, mint a hazájában – számtalan gond gyötri és félelem kínozza; depressziótól és csalódottságtól szenvednek.

Sri-Chinmoy-108Így meghatározatlan keresése tovább folytatódik. Végül egy buddhista könyvkereskedésben találja magát: egy meditációs könyv borítóján meglátja egy spirituális mester, Sri Chinmoy fényképét, és azt gondolja magában: „Igaz ugyan, hogy nem tudom, mi a meditáció, de ezen az arcon látom azt a kisugárzást, látom azokat a tulajdonságokat, amiket keresek.” A könyv útmutatásának megfelelően elkezdi keresését saját belső valóságára fókuszálni. Nekifog első meditációs próbálkozásának, és hamarosan egy olyan állapotba kerül, mely túlszárnyal teret és időt, melyben egy lélegzetelállító tapasztalat révén betekintést nyer az ember kozmikus dimenziójába. Ahogy kalapáló, hevesen dobogó szívvel a végtelen tudat állapotából újra visszatalál a testi tudatosságba, mélyen megrendül azon a korlátozottságon és tudatlanságon, amelyben az ember a közönséges tudatában él.

Gunagriha nagy következetességgel tovább folytatja meditációs gyakorlatait, hogy belső tudatosságának rétegein át mélyebbre hatoljon, és többet tapasztaljon meg valódi Énjéből, így végül formálisan is tanítványa lesz a megvilágosult jógamesternek, Sri Chinmoynak, mely belső fejlődését fergeteges mértékben felgyorsítja, és hamarosan egy erős változást idéz elő világszemléletében. Egy olyan lelki átalakulási folyamaton megy keresztül, mely részint oly hatalmas és felőrlő sebességgel zajlik, hogy alkalmanként azért imádkozik Istenhez, hogy ezt egy kicsit lassítsa. Gunagriha ezt megelőzően nem feltétlenül egy vallásos ember, de most spirituális tapasztalatai minden kétséget kizáróan megmutatják számára, hogy Isten létezik, és mindent a kezében tart. Most felismeri azt is, hogy mestere láthatatlan keze már régóta vezeti őt.

Sri Chinmoy több mint 7000 tanítványa között Gunagriha kezdettől fogva egy kitüntetett helyet kap. Minden bizonnyal Sri Chinmoy legkedvesebb tanítványainak szűk körébe sorolhatjuk. Mestere szeretetteljes és bölcs vezetése alatt spirituális élete egy változatos és viharos irányt vesz. Gunagriha időnként spirituális felismerések magasztos csúcsait mássza meg, olyan állapotokat él át, melyekben saját közvetlen érzékelése nyomán igazolva látja a szentírások kijelentéseit, miszerint az egész világ isteni természetű, és ezekben az állapotokban szeretete többé nem ismer határokat. Eksztatikus elragadtatásban szemléli az élet legközönségesebb dolgait, mint a létezés egyetlen végső valóságának változatos megnyilvánulásait. Aztán belső életében újra a legszárazabb, legvégtelenebb sivatagokon és a spirituális ínység szakaszain kell keresztülhaladnia, tehát úgynevezett lelki „kihagyásokat” él át, ahol egyetlen reménysugárt sem képes elkapni, és ezek a spirituális krízisek néha az elkeseredés határáig kergetik. De végül mindig „felébred” a lelki üresség ezen szakadékaiból, hogy belső utazását egy újabb, magasabb szinten folytassa, mint annak előtte, egy mélyebb tudással és nagyobb beteljesüléssel.

Valódi mesterek a tanítványaikat mindig egy teljesen személyre szóló módon vezetik. Kevésbé fejlett keresőknél – egy hasonlattal élve – dörzspapírral vagy finom reszelővel óvatosan csiszolják le apránként az egó sarkait. A kis számú, igen előrehaladott lelkek vagy azt kellene inkább mondani, hogy a különleges önátadással bíró keresők – és Gunagriha kétségtelenül ebbe a csoportba tartozik – a mester mozsárjába kerülnek, hogy Gunagriha egyik szófordulatát használjam. Ott teljesen szét lesznek morzsolva, hogy aztán egy új és jobb módon újból fel legyenek építve. Hasonlítsa csak össze a két képet, melyek Gunagrihát ábrázolják a belső keresése előtt és 12 évvel később, akkor meg fogja érteni, hogy mire gondolok. A képek önmagukért beszélnek, és nem igényelnek további magyarázatot. (Az említett képek “A harmadik kívánság” könyv hátlapján láthatók.)

gunagriha-név

A Gunagriha név és jelentése Sri Chinmoy kézírásával

„Gunagriha” egyébként egy spirituális név, melyet Fülöp Sándor Sri Chinmoytól, spirituális tanítójától kapott. A név a lélekminőségét, illetve lelkének tulajdonságát, feladatát tükrözi.

Ő egyébként, mint egy könyv szerzője és előadó nemzetközi szinten is ismertséget és elismerést szerzett. Ma Európa néhány országában a belső keresés egyik szakértőjének számít, és mindenek előtt a rendkívüli hitelessége miatt értékelik. Gunagriha a gyakorlat embere, nem különböző tanokról, hanem alapvetően csak arról beszél, amit maga megtapasztalt, amit maga felismert.

Ami Gunagrihát, ezt az oly rendkívüli személyiséget, oly egyértelműen az átlagemberek tömege fölé emeli, az a sok-sok jó tulajdonság, melyet saját belső életében megvalósított. Az a sokféle emberi és misztikus tapasztalat, melyet a fölöttébb intenzíven élt életében megtapasztalhatott, hátrahagyta a nyomát. Elért egy olyan állapotot, ahol a szíve át tudta venni a vezetést egy ilyen fejlett értelem felett. Épp ezért ma oly mértékű bölcsességgel rendelkezik, mellyel az ember csak nagyon-nagyon ritkán találkozhat, és melynek forrása végső soron a szeretet.

Gunagriha nem akar mester lenni, csak érdekes tapasztalatait szeretné más keresőkkel megosztani, és nekik megmutatni, hogy tulajdonképpen milyen szép, milyen csodálatos az élet, ha nem külső világbeli beteljesülést várunk el. Valódi szabadság, igazi beteljesülés – így szól Gunagriha felismerése – csak egy belső úton, a spirituális keresés során érhető el.

Arthada

 
Mire tanított Sri Chinmoy – Gunagriha írása

 

sorsnavishop banner
Sri Chinmoy Belső Iskola
Sri Chinmoy könyvei
Sri Chinmoy spirituális útja

Hozzászólások lezárva