Az Igazi Tulajdonos

Ha valamit szeretünk, ahhoz ragaszkodunk. Ezt teljesen normálisnak találjuk. Legyen ez a családunk, a szakmánk, a hazánk, vallásunk vagy egyszerűen a lakásunk, az autónk és így tovább. Minél jobban szeretünk és ragaszkodunk, annál inkább beszűkítjük magunkat, hiszen féltjük ragaszkodásunk tárgyát. Annak az elvesztése, vagy iránta való feladási kényszerünk hatalmas lelki sebeket tud vágni rajtunk. Tehát minél többet birtokolunk, annál inkább birtokolva vagyunk. Tehát függök vagyunk. Mert félünk, mert ragaszkodunk, ezért szenvedünk. Még ha a szenvedés nem is jelent meg, boldogak biztos nem vagyunk a birtoklás-ragaszkodásunkkal.

De még csak a feladásig vagy az elvesztésig sem kell eljutnunk, elég ha valaki kritizálja, támadja szeretetünk tárgyát. Felháborodunk és mérgelődünk, vagyis a méreg dolgozik bennünk, így saját magunkat mérgezzük meg. Ezt még a nyelvünk is nagyon találóan fejezi ki, a visszaható igével. Mérgelődik, vagyis saját magát mérgezi meg. Ezzel testünk besavasodik, a lelki méreg testi hormonjainak hatására.

Tehát egy belső, harcias, negatív hozzáállás miatt saját magunknak bajt szerzünk. Lényünk rombolása után az már teljesen másodrendű kérdés, hogy elutasításunk az emberi igazság tükrében jogos volt vagy sem. Az már nem segít rajtunk.

Ne feledjük, hogy érzéseink molekuláris szinten minden pillanatban alakítják testünket. Ez ma már tudományosan bizonyított dolog, nem egy hitnek a függvénye.

Az emberi élet beteljesedését ígérő birtoklás szenvedéshez vezet. Mert az egónk diktálta tulajdonosi viszonyunk hamis. Tehát minél inkább azonosulunk az egó játékával, annál inkább szenvedünk. A tudati elkülönültség, amelynek örvényében tudatosan és önként lubickolunk elnyel minket, és halálos méregként megnyomorít. Jelenleg az általánosan elfogadott világnézet, az egocentrizmus és annak káros hatását fel nem ismerő emberiség miatt, nem sok remény van a javulásra. Azonban egyéni szinten, vagyis mindenki magáért bármikor változtathat, ha az inspiráló felfedezését tettek is követik.

Milyen hozzáállás tud segíteni a szeretet – ragaszkodás – félelem béklyó ellen? Hát az, hogy nem mi vagyunk a tulajdonosok. Az egónk elhiteti velünk, illetve azt az illúziót adja nekünk, hogy mi igazi tulajdonosok vagyunk, de ez közel sem igaz, mert mi a nagy játékban, mint egocentrikus lények úgyszólván senkik vagyunk. Ettől az illúziótól szenvedünk. Ugyanúgy, ahogyan mi sem érezzük úgy, hogy valamelyik embernek a tulajdona is lennénk, mások sem a mi tulajdonunk. Viszont mi emberek egységesen, mindnyájan a bolygónk Életerő Tudatának vagyunk a gyermekei. Ezért igazából nem vagyunk és nem is lehetünk még csak a saját gyermekeink tulajdonosai sem. Azt is Bolygónk Életerő Tudata hozza létre. Tehát mi mindnyájan az övéi vagyunk.

Ki egy igazi tulajdonos? Az, aki képes megteremteni a tulajdonát, aki képes teremtményének sorsát önkényesen irányítani és képes tulajdonát megszüntetni is. Mivel ez nem mi vagyunk, ezért nem is tudjuk meghatározni a szeretetteink sorsát, a szeretetteinket érő pozitív vagy negatív tapasztalatokat. Nem is beszélve arról, hogy közel sem vagyunk az élet és halál urai. Még csak egy egyszerű fizikai tárgy sorsát sem szabhatjuk meg biztosan és önkényesen, mert például az autódat ellophatják, mielőtt eladod.

Az ember legnagyobb és ismétlődése miatt meg nem szűnő tragédiája, hogy nem akarja elfogadni a teljes kiszolgáltatottságát az általa még jelenleg nem ismert magasabb törvény akaratával szemben. Az ember sajnos nem fejet hajtva, alázatosan fogadja az életet, hanem büszkeségét fitogtatva harcol saját akaratának érvényre juttatásáért. Ez az őt elvakító elkülönültség érzésének a következménye, amely azt hiteti el vele, hogy vérszegény, vézna kis szabad akarata megoldhatja az élet mélyebb kérdéseit is és ezzel őt tulajdonosi státuszba helyezi.

Úgy gondolom, hogy függetlenül attól, hogy milyen formában, milyen hozzáállással tudod azt megtenni, de el kell fogadnod az igazi tulajdonost, Istent. Valamilyen úton, módon be kell vinned Őt a hétköznapjaidba, az emberi kapcsolataid láncszemeibe. Lehet nem hiszel Istenben, de látod a törvényeit, a sorsot, a születést, a végzetet, a halált. Isten nem egy kedves, nyájas bácsika, aki ha nem jót tesz veled, akkor őt meg is tagadhatod. Isten a Játékos, aki a törvényekkel és azok által játszik. Ezért Istentől nem várhatsz el semmit és hiába is tagadod, mert Neki véleményedtől független törvényei vannak a te energia háztartásodat illetően.  Ennek a ténynek gondolkodásodban teret kell adnod, sőt emberi tudatod trónjára kellene azt helyezned. Hiszen másként hogyan is lennél képes elfogadnod az életet. Lehetetlen, mert csak harcolni és szenvedni tudsz. Elfogadás nélkül nincs lelki béke, nincs boldogság és nincs magasabb Tudat.

Próbáld ki, próbáld ki magadban, csak mint egy játékot, csak egy időre, hogy érezd meg minden tulajdonodban lévő dolognak az igazi tulajdonosát. Próbáld meg mindenben az igazi tulajdonost, Őt látni. A családtagjaidat, a birtokold dolgaidat, a saját jó tulajdonságaidat és képességeidet is beleértve. Ha megpróbálod rájössz, hogy könnyebb az életed, mert egy teher esik le a válladról, illetve a szívedről.

Szeretettel,
Gunagriha

 

Sri Chinmoy tanítása – Gunagriha írása
Sri Chinmoy Belső Iskola
Sri Chinmoy könyvei
Sri Chinmoy spirituális útja

Hozzászólások lezárva